Консултации на място

Дефицитът на хранителни вещества е основната причина за забавяне на растежа на растенията, което често води до пълна загуба на реколта. Независимо от това, липсата на микро или макроелементи в културите може да се диагностицира визуално и навременната идентификация ще спести засегнатите добиви. Честите визуални симптоми на дефицит на хранителни вещества в растенията включват малформации, обезцветяване, точки, набръчкване и дори некроза.

Много от тези симптоми обаче могат да бъдат oбъркани, голяма част от заболяванията имат двойници и дългогодишния опит, високата специализация в областта на листното хранене, в комбинация със сериозни теоретични познания са от ключово значение при диагностицирането на хранителните дефицити.

От съществено значение за поставяне на правилната диагноза и респективно за последващо прилагане на адекватни мерки са:

 • Внимателна експериментална работа;
 • Редовни и своевременни наблюдения над посевите;
 • Предварително запознаване на специалиста с всички прилагани продукти върху културите;
 • Изследване на почвата за различни фактори – химическо съдържание, рН, соленост и др.

Насочването към консултация на място с цел визуална диагностика е първата и една от ключовите стъпки към планирането на правилно третиране на растенията във всеки етап от развитието им и предотвратяването на множество загуби, причинени както от неправилно и ненавременно прилагане на различни препарати, така и от недостиг на ключови хранителни елементи.

  Комплесал

  Листни торове от ново поколение

  Complesal Professional

  Complesal Active

  Complesal Essential

  Complesal Drip