Маслодайни култури | Рапица, Слънчоглед

Маслодайната рапица изисква голямо количество хранителни вещества. Добре балансираното снабдяване на растенията с необходимите микро- и макроелементи осигурява високи добиви. Листното торене спомага за набавянето на хранителни вещества като добавка към варуването и основното торене на рапицата. Предимството на микроелементите е, че могат да се прилагат ефективно дори по време на бърз растеж.

Ключови хранителни вещества:

Азот

Дефицитът на азот се разпознава по забавения растеж на растенията. По-старите листа стават по-бледи или жълти, тъй като азотът е много подвижен в растенията. Стъблата са по-тънки и разклоненията са намалени, което води до тънък и отворен покрив. Освен това цъфтежът намалява и периодите на цъфтеж и узряване се съкращават. Намаляването на броя на шушулките и размера на семената оказва значително влияние върху добива.

Сяра

Сярата играе съществена роля при маслодайните растения, тъй като е компонент на протеините. Ако има дефицит на сяра, синтезът на протеини ще бъде инхибиран. Тъй като те се намират в хлоропластите, това си проличава по бледите листа на растенията. И азотът, и сярата са от значение за производството на протеини и поради тази причина съществува тясна връзка между доставките на двете хранителни вещества в растението.

Високите нива на азот могат да причинят недостиг на сяра, ако снабдяването не е достатъчно. Но ефективността на усвояването на азот се подобрява с адекватно снабдяване със сяра

Бор

Борът играе ключова роля в биосинтеза на клетъчната стена, въглехидратния и протеиновия метаболизъм, както и в клетъчното делене и клетъчното удължаване. Борът участва в растежа на корените и издънките и затова е от решаващо значение по време на бърз растеж през есента и удължаване на стъблото през пролетта. Борът е необходим за кълняемостта на полените и растежа на поленовите тръби, осигурявайки подходящо закрепване на ш
ушулките.