Гранд Агро България

Гранд Агро България е компания, ориентирана изцяло към предлагането на съвременни, висококачествени торове за минерално хранене на растенията – основно и извънкореново (листно).

Създадена в началото на 2022 година, Гранд Агро България сформира прекрасен екип от професионалисти, който за много кратък период от време успя осъществи многобройни агрономически консултации, агротехнологични мероприятия, растително-защитни консултации, консултации в областта на минералното хранене на растенията, както и консултации с цел установяване на хранителни дефицити.

Мисията на компанията е да спомага за осъществяването на ефективно и екологично земеделие. В стремежът си да следваме своята мисия, ние се стараем да предлагаме най-подходящите продукти спрямо изискванията на всяка индивидуална култура, като се съобразяваме с многобройните разнообразни странични фактори. Благодарение на тясната ни специализация в диагностицирането на хранителни дефицити и изготвянето на препоръки за хранене на растенията, ние успяваме да предложим оптимални решения на всеки клиент.

Част от ценностите на Гранд Агро България, изповядвани от всеки един член на екипа, е прецизното задоволяване на потребностите на земеделските производители, без да се нарушава естествения баланс на природата. Значимата и роля за съществуването на всяка една земеделска култура, е основната причина, поради която се стремим да предлагаме полезни и иновативни продукти, които не застрашават поколенията след нас.

Земеделието в България е на изключително високо ниво и това е предпоставка за високи изисквания от страна на българските земеделски производители. Основна цел на компанията е предлагането на премиум продукти, напълно удовлетворяващи нуждите на земеделците, като едновременно с това са максимално съобразени с начините на отглеждане на специфичната култура. Зад Гранд Агро България стои екип, чиито членове са специализирани както в агрономията, така и в търговията, насочени към утвърждаването на висококачествени продукти от премиум брандове. Дългогодишният ни опит в областта на селското стопанство и по-специално в дистрибутирането и консултациите в областта на храненето на растенията е гаранция за успех и устойчиво развитие на Вашият бизнес!