Зърнено-житни култури | Царевица

Царевицата се характеризира със сравнително кратък вегетационен период, при който достатъчното снабдяване с хранителни вещества става критично за получаване на високи добиви. Особено по време на етап от 4 до 8 същински лист, кореновата система е слабо развита, така че често могат да възникнат проблеми с дефиции на мирко- и макроелементи. Хранителни вещества като N, P, K, B и Zn са от решаващо значение за бързото развитие на листата по време на млад растеж, особено в тежки и хладни почви. Листното торене във фаза растеж е необходимо за поддържането на здрави и зелени листа, правилно развитие и жизненост.

Ключови хранителни вещества:

Фосфор

Фосфорът участва в активирането на различни органични съединения. Недостигът често възниква през студените периоди. Парата и листата са виолетови или червеникаво-кафяви на цвят. Зърната са слабо развити и узряването е забавено.

Калий

Калият активира различни ензими. Координира подаването на вода и намалява изпаренията (подобрява толерантността и устойчивостта на суша). Клетъчните стени стават по-дебели, и така се поддържат стабилността и устойчивостта на растенията срещу патогени и болести. Ако растенията получават достатъчно калий, те ще покажат добра асимилационна производителност и по-добра устойчивост срещу замръзване. Недостатъците се изразяват под формата на къси междувъзлия. Листата стават жълтеникави и по-късно кафяви. Те умират, започвайки от върха и ръба на листата. Кочанът изглежда малък и с по-слабо развити зърна на върха

Цинк

Царевицата често има дефицит на цинк, повече отколкото липса на всеки друг микроелемент. Най-важните функции на цинка в царевичните растения включват основни роли във фотосинтезата, транскрипцията на ДНК, ауксиновата активност и ензимните реакции. Дефицитът често се проявява в области на едно и също поле, докато цялото поле рядко се засяга напълно. Много ранният дефицит на цинк е най-вече резултат от студени и влажни почвени условия, които ограничават растежа на корените на царевицата и наличния цинк. Първите симптоми се проявяват по ранните листа. По-късно през сезона недостатъците могат да бъдат идентифицирани, когато