Биостимулация при растенията: Защо е важна?

ян. 15, 2024 | торове Complesal

Биостимулация при растенията

Биостимулацията при растенията се превърна във важен метод за насърчаване на растежа им на много нива. Той подобрява ефективността на използване на хранителни вещества, повишава толерантността към абиотичен стрес и подобрява качествените характеристики на реколтата – и това е само началото на пълната гама от възможности. Обхватът на ползите за метаболизма на растенията е отразен в широка гама от биоактивни съставки, изложени в научната литература. Биостимулаторите се прилагат върху листата или почвата, за да се гарантира, че метаболизмът на растенията може да се адаптира по-бързо към промените в околната среда и стресовите условия.

Следните основни биоактивни съставки са признати за притежаващи биостимулиращи характеристики:

  • Екстракти от морски водорасли
  • Аминокиселини
  • Хуминови вещества
  • Растителни екстракти
  • Фитохормони

Биостимулиращи ефекти

Балансът на хормоните в растението е сложно взаимодействие, което контролира растежа и развитието. Материали като фитохормони в морски водорасли или други растителни екстракти, които променят хормоналното състояние на растението, могат да окажат голямо влияние върху цялостния му растеж и здраве.

Различни екологични натоварвания, като суша, горещина, ултравиолетова светлина и използването на хербициди, могат да увредят вашите растения, като произвеждат свободни радикали или реактивни кислородни молекули. Тези молекули са силни окислители, които увреждат липидите, протеините и ДНК в клетките. Антиоксидантите са метаболити и ензими, които неутрализират или премахват свободните радикали, за да предпазят растителните клетки от увреждане. Някои биостимулатори насърчават производството на антиоксиданти, способни да противодействат на вредните ефекти от окисляването в растителната тъкан.

Комплесал Актив – серия силни продукти с естествени ползи

Със серията Комплесал Актив, Гранд Агро България Ви предлага гама от продукти, разработени с оглед на вашите цели и с високи концентрации на биоактивни съединения. Вие получавате най-съвременни продукти, съдържащи органични съединения, извлечени от естествени и възобновяеми източници.

Комплесал Актив Старт & Комплесал Актив Стим – биостимулатори от ново поколение 

Комплесал Актив Старт и Комплесал Актив Стим са торове за листно приложение с биостимулиращ ефект, които се отличават със съдържание на висококачествени аминокиселини от животински произход, получени чрез напълно контролирана алкална или ензимна хидролиза, в допълнение към аминокиселините от растителен произход. Аминокиселините с растителен произход се извличат изключително от растения, които не са генетично модифицирани. Само висококачествени и прясно събрани суровини се вземат предвид за екстрактите от морски водорасли, осигурявайки правилната основа за отлична агрономична ефективност.

Биостимулатори, подходящи за органично земеделие

Естествено, наборът от торове и други суровини, които могат да се използват в биологичното земеделие, е много ограничен. Биостимулаторите от серията Комплесал Актив са включени в списъка на FiBL – одобрени за биологично земеделие в съответствие с Регламент (ЕС) № 2018/848.

0 коментара