Комплесал Трансформър

Съдържание

g/l

Сяра

S

25,5

Бор

B

2,3

Мед

Cu

4,7

Желязо

Fe

11,8

Манган

Mn

11,8

Молибден

Mo

0,1

Цинк

Zn

11,8

Продуктови характеристики: Плътност: 1,18 g/cm³ · pH стойност: 1,0 · Цвят: зелено- кафяв

Комплесал Трансформър – фертигация с добавена стойност

Комплесал Трансформър е специален тор, предназначен за приложение при капково напояване. Хранителните му стойности се съсредоточават върху всеобхватното снабдяване с хранителни микроелементи. Основното приложение на Комплесал Трансформър е при плодове и зеленчуци.

Уникалният набор от добавки подпомага почистването на тръбите за капково напояване и усвояването на недостъпни преди това хранителни вещества, което осигурява максималната ефективност на продукта. Комплесал Трансформър е предназначен за използване при фертигация, особено при отглеждането на декоративни растения, зеленчуци и плодове.

Благодарение на специфичните си свойства, продуктът има регулиращ ефект, особено при високи стойности на рН и намалява калцификацията на капковите линии.

 

Предимства на Комплесал Трансформър

  • Съществено подобрява качеството на реколтата благодарение на хранителните микроелементи в състава си
  • Приложим за всички култури за многократни цели
  • Максимум хранителни вещества, достъпни за растението
  • Допълнителен комплекс от фиксирани хранителни вещества
  • Бърза абсорбция на хранителни вещества
  • Укрепване на естествената защитна система на растението
  • Отличната формулировка осигурява лесната му употреба
  • Подходящ за съвместно приложение с пестициди
фертигация

Препоръка за приложение на Комплесал Трансформър

 

Вид култура

Приложение: фаза

Приложение: доза

Декоративни растения

седмично приложение

0,1 – 0,25 %

Грозде

няколко приложения

0,1 – 0,2 %

Домати

седмично приложение

0,1 – 0,2 %

Чушки

седмично приложение

0,1 – 0,2 %

Лук

седмично приложение

0,1 – 0,2 %

Хидропоника

Да се прилага в интервали от 7 – 10 дни

3 л/1000 л